Styrelseakademien

StyrelseAkademiens ”Vägledning till god styrelsesed” är ett oumbärligt rättesnöre för hur styrelsearbete bör bedrivas, främst i mindre och medelstora, onoterade bolag.

hero_blue_mg_u2e5402_1920x600

Beställning för kursdeltagare

hero_blue_mg_9762x600

Beställning för övriga